За нас

Ние сме семейно предприятие

Фирмената група Изофлор е едно стопроцентово семейно предприятие. Този факт винаги е определял нашата фирмeнa култура и в бъдеще също ще бъде солидна основа за нашия успех.

За нас независимостта означава да можем да вземаме решения бързо и самостоятелно.

Като семейно предприятие до голяма степен ние се стремим към свобода при вземането на решенията и свобода на действие във всички наши дейности. Основа за това е нашата финансова независимост, която постигаме чрез стабилно икономическо управление и задържане на реализираните печалби в предприятието.

Изразената диверсификация на нашата фирмена група допринася за независимост от конюнктурните колебания в отделните браншове или пазари. Независимост за нас означава също и това, че владеем ключови технологии до най-малкия детайл.

За нас основно значение имат стабилността и надеждността в дългосрочен план.

Ние поддържаме тясно сътрудничество с нашите клиенти и партньори, изпълнено с доверие и коректност. При това за нас е важен не краткосрочният успех, а дългосрочната перспектива.

Ние предлагаме висококачествени продукти и услуги с истинска добавена стойност и полза. При това за нас винаги важи правилото: Едва когато нашите клиенти и партньори са доволни, тогава можем да сме доволни и ние. С тази нагласа сме израствали непрекъснато през годините още от нашето основаване през 2006 г.

Ние работим системно за това да бъдем винаги една крачка напред.

Вече 14 години Изофлор като производител на всички свои продукти с надеждни доставчици от Европа, гони високи цели за българския пазар. Ние можем да осигурим на всеки клиент налични материали и цветове както и най-високо качество на продукти.

Изофлор е синоним и на успешно управление на идеите. Базирайки се на наличните ресурси, ние непрекъснато се усъвършенстваме във всички области на предприятието.

Ние насърчаваме креативността на нашите сътрудници и сами приемаме най-трудните технологични предизвикателства. Децентрализираната структура на нашето предприятие ни дава възможност да реагираме гъвкаво на пазарните сигнали в глобалната конкуренция и да реализираме бързо идеите си.

Ние подкрепяме технологичния напредък в името на нашите клиенти. Всяка година инвестираме значителни средства в разработване на нови иновативни, за да можем да прокарваме нови пътища и да задаваме нови тенденции.

НАГОРЕ