Антистатични подове

Епоксидна антистатична настилка

Епоксидна антистатична настилка е система от материали на базата на епоксидни смоли,  служеща за създаване на многослойни настилки без фуги и процепи. Предназначена е за използване в обекти отговарящи на средните изисквания за транспорт, в които събирането на електростатични заряди е нежелателно (например компютърни стаи, взривоопасни зони). Най-важното качество на тази настилка е отвеждането на електростатичните заряди, също така естетически вид, уплътнение, предотвратяване на прашене, леснота при поддръжка на чистота и химична устойчивост.

Епоксидната антистатична система се полага на предварително грундиран под. Върху втвърдения грунд се инсталират електроди събиращи и отвеждащи електрическите заряди към заземителни електроди, например самозалепващи медни ленти, положени на разстояние не по-голямо от 3м помежду им. Следващия слой е провождащия грунд,чиято роля е отвеждането на електростатичните заряди към заземителните електроди. Последния слой на системата е разливна епоксидна настилка.С нея се осигурява преминаването на електростатичните заряди от повърхността към слоя, същевременно създавайки повърхност, с достатъчна механична и химическа устойчивост.

Индустриалните и търговски сгради обикновено имат специфични изисквания към всички влагани покрития, поради характеристиките на използваното в тях специализирано оборудване. Такива са също и лабораториите, здравните заведения (в частност операционните в тях). В такива пространства антистатичните покрития са наистина безценни, а употребата им задължителна.

Дебелина на покритието 1,9мм./2мм.

НАГОРЕ