Фрезоване

Фрезоването на бетон е изключително полезна услуга, за клиенти които имат нужда да свалят ниво от бетонна настилка.

Възможности:

  • премахване на стари саморазливни покрития;
  • сваляне на нива и стари настилки, набраздяване, отнемане на неравности;
  • отваряне структурата на бетонни основи за следващ слой настилки;
  • изчистване на бетон след вертикални ремонти.

За подовите покрития Izofloor, Izopur и Izocrete oсновата е изключителна важна.

При полагането на индустриални подови покрития, за подготовката е необходимо механична обработка.

Вижте и другите методи на механична обработка: бластиране или диамантено сухо шлайфане

НАГОРЕ