Репарации

Разрушени участъци по бетони и др.

С течение на времето старите бетонни и мозаечни настилки губят своя външен вид. При някой от тях се наблюдава появата на пукнатини, разрушения,разпрашаване и др. Нашият екип отстранява тези участъци със специалните ремонтни разтвори от продуктовата гама. В зависимост от спецификата те биват епоксидни и полиуретанови. Ремонтите се извършват непосредствено преди изграждането на промишления под.

Поправките могат да съществуват и самостоятелно. Има възможност за закупуване в онлайн магазина ни.

Пукнатини по бетони и др.

С течение на времето старите бетонни и мозаечни настилки губят своя външен вид. При някой от тях се наблюдава появата на пукнатини, разрушения,разпрашаване и др. Нашият екип отстранява тези участъци със специалните ремонтни разтвори от продуктовата гама. В зависимост от спецификата те биват епоксидни и полиуретанови. Ремонтите се извършват непосредствено преди изграждането на промишления под.

Поправките могат да съществуват и самостоятелно. Има възможност за закупуване в онлайн магазина ни.

НАГОРЕ