ПОДОВА ЗАПЕЧАТКА Izofloor-EP 156

Цветна, тънкослойна, двукомпонентна запечатка без разтворители на епоксидна основа, предназначена за подови покрития с дебелина 0.5 мм. Като запечатка за ръсени с кварцов пясък системи.

ЛЕСНА ЗА НАНАСЯНЕ

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НЕПЛЪЗГАЩА СЕ ПОВЪРХНОСТ.

ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗГОДНА

Физико-механични свойства
Якост на натиск ~ 72 N/mm2 EN 13982-2
Якост на огъване ~37 N/mm2 EN 13982-2
Якост на сцепление ~ 3,80 N/mm2
Якост на сцепление при опън с бетон B3.0

ОПАКОВКА (общо тегло): 10.00 кг и 25.00 кг
КОМПЛЕКТИ (А+В)

ЦВЕТОВА ГАМА:

Светло
сиво
Охра
Синьо
Тъмно
сиво
Червен
Зелено
Жълт
Резеда