ЕПОКСИДЕН ГРУНД Izofloor-EP 101

Безцветен двукомпонентен грунд без разтворители на епоксидна основа, предназ-начен за импрегниране на бетони и  рундиране на подови покрития, преди полагане на епоксидни системи Izofloor®.

ОТЛИЧНА АДХЕЗИЯ

ЛЕСЕН ЗА НАНАСЯНЕ

БЕЗ МИРИС

НИСЪК ВИСКОЗИТЕТ

ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗГОДНА

Физико-механични свойства
Якост на сцепление ~ 3,0 N/mm2 (разрушаване в бетона) EN 1542:2002

ОПАКОВКА (общо тегло): 3 кг, 9 кг, 15 кг, 54 кг
КОМПЛЕКТИ (А+В)

Полага се върху:

  • Бетон
  • Мозайка
  • Замазка
  • Керамични плочки

Нанасяне с валяк, гумен ракел или безвъз-душно пръскане