ПРИЛОЖЕНИЯ

Актуални предложения

Запишете се за актуални промоции и предложения

1 + 5 =

Предприятия от хранително-вкусовата промишленост

– за преработка на месо и риба
– за преработка на мялко и производство на млечни продукти
– за производство на консерви и пакетирани храни
– сладкарски предприятия и хлебозаводи
– за производство на безалкохолни напитки и пиво
– производство на вина и високо алкохолни напитки

Обществени и промишлени кухни

Стерилни помещения

– болници и лаборатории
– фармацевтични предприятия

Текстилна промишленост

Печатници и хартиено-целулозна промишленост

Паркинги и гаражи, автомобилни сервизи, автомивки

Търговски и бизнес центрове, жилищни сгради и тераси

Складови помещения

Електронна промишленост