Изофлор ЕООД създаде специално за целите на индустрията професионални почистващи препарати със собствена търговска марка IZOCLEAN.
В гамата влизат индустриални настилки от всякакво естество които намират своето приложение в предприятия от ХВП,производствени помещения,паркинги и гаражи,хотели,търговски центрове и магазини,складове и логистични бази,бизнес сгради ,ресторанти,автосервизи и автомивки,печатници,текстилната промишленост и спортни зали.
В съответствие с европейските изисквания за почистващи детергенти,над 98% от активните компоненти са биоразградими.