Полираният бетон набира все по-голяма популярност като крайна настилка. Това е процес на машинна обработка с диамантени инструменти и течни втвърдители при която почети всеки стар или нов бетон може да се полира до блясък, без да се нуждае от допълнителни покрития.
Процесът се изпълнява между 6-12 стъпки с инструменти с различна едрина, според желания ефект. С повече стъпки може да се постигне много високи нива на блясък без използване на допълнителни импрегнанти.
Полираният бетон е една от най-иновативните и икономически изгодни възможности за подови настилки.
Полираният бетон може да бъде оцветен според желанията.