Г-н Гънчевски, Изофлор е специализирана в доставка и монтаж на индустриални подови настилки. Разкажете малко повече за фирмата, дейността Ви и предлаганите продукти и услуги.
От 2006 г. до днес Изофлор е специализирана фирма за доставка и монтаж на индустриални подове на база реактивни смоли, с доказани качества, намиращи приложение в предприятия от хранително-вкусовата промишленост и индустриални компании. Фирмата израства като модерна и просперираща компания, която се стреми към постоянно осъвременяване и предоставяне на широк обхват от стоки и услуги. Коректността и стабилността се превърнаха в наш отличителен белег и след почти 10 години труд успяхме да сме предпочитана компания в пазара с индустриални подови настилки. Разполагаме с пълна гама продукти покриващи европейските изисквания за настилки в промишлеността. Разполагаме с модернизирана складова база със строителни материали собствен транспорт и логистика.Днес сме предпочитан доставчик обслужващ индустриални предприя- тия и обекти в страната при много строг строителен контрол. Насочили сме се към решения, кои- то да гарантират спокойствието на клиентите ни. Това е водещото, което определя нашия избор. А в резервирането на завършването на един обект това е особено важно. Компромисите често струват скъпо. Затова държим да бъдем коректни, честни и открити. Няма по-добре измислен начин за работа. Това е дългосрочният подход, който носи истински дивиденти. Когато човек работи целенасочено в тази посока, усилията му се възнаграждават. А истинският дивидент за мен е удо- влетвореният клиент.
На прага сте на десет годишния юбилей на фирмата. Бихте ли казали как се развихте през тези години? С какво се гордеете?
Нашият бранш е сравнително ино- вативен за България. Ние сме една от първите компании в обастта. Основно мога да кажа че се гордея с това,че сме лидери в областта на индустриалните настилки. Приоритет в работата ни е да се стремим да се специализираме и обучаваме за всеки нов продукт, което ни дава възможност да го изпълним в срок и с високо качество Представете някои продукти в гамата Ви. С какви иновации и приложение се отличават? Едни от тях са материалите с марката DEGADUR, производство на немския концерн EVONIK INDUSTRIES AG.Те се характеризират с изключител- ната си здравина, устойчивост, безупречен външен вид и дълъг експлоатационен живот. Краткото време за полагане на индустриалните настилки и бързото им втвърдяване, с готовност за пълно натоварване само след 2 часа, ги прави предпочитани от много компании по света. Друг продукт, който предлагаме, е IZOFLOR EP 141, разработен на базата на епоксидни смоли. Поради неговото качество и конкурентна цена той добре се приема от клиен- тите. В най-новата ни гама намира място един продукт, който успеш- но се класира за най-устойчив в ХВП промишленост. Това е полиуретан циментът.
Бихте ли казали какви цели сте си поставили за бъдещото Ви разви- тие? Какви ще са приоритетите в работата, за да продължите успешното си присъствие на пазара?
Имаме множество идеи за развиване на компанията и предлагането на нови продукти и услуги. В момента работим върху нов проект, който скоро ще бъде достояние на пазара. Ние непрекъснато се стремим да се усъвършенстваме и развиваме спрямо нуждите на клиентите си. Друг аспект, върху който сме се фокусирали, е развитието на нашите служители. Целта ни е да развием потенциала на всеки един от тях, да се чувстват съпричастни към компанията. Ако една фирма не развива човешкия си потенциал, няма как самата тя да търпи развитие, защото хората са това, което прави всяка организация различна и уникална